Eğitim Hakkı Nedir?

kirik12512.10.2010 - 03:45
Eğitim Hakkı Nedir?

Eğitim ve öğrenim hakkı nedir?

Yazar:  Demirkol Hukuk Bürosu

Kişinin yaşama etkin bir biçimde uyum sağlayabilmesi için gerekli genel bilgileri edinmesine ve mantık yürütme-hüküm verme yeteneklerini kazanmasına eğitim; toplumun okul ve benzeri türde örgütlenmiş kurumlarında yapılan eğitime ise öğrenim denir. Eğitim ayrıca bir kimsenin herhangi bir faaliyet alanında yetiştirilmesi bu alanla ilgili ahlaki kültürel entelektüel ya da teknik bilgilerin bütünüdür.

MADDE 42:

Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Bilgi Çağına girerken eğitim ve öğrenim daha da önem kazandı. Hem kendimizin hem ailemizin hem de ülkemizin geleceği aldığımız ve verdiğimiz eğitim ve öğrenimin düzeyine göre şekillenecek. Bütün dünya şimdi kendisini sürekli "öğrenen kişi" "öğrenen örgüt" "öğrenen toplum" haline getirmeye çabalıyor. Bu bizim için de geçerli.


Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizdeki eğitimin amacını şöyle belirlemiş: "En değerli kaynağımız olan insan gücünü Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı ulusal değerleri benimsemiş ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş insan haklarına saygılı demokrasiyi özümsemiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ayrıca onları kendilerinin ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayarak geleceğe hazırlamak."

Eğitim Hakkı

Günümüzde çoğu çocuk çeşitli nedenler dolayısıyla eğitim hakkından yoksun bırakılıyor. Çocuklar okula gitmek yerine ağır işler yapıyor. Çoğu çocuğun eğitim hakkı elinden alınıyor. İşin en acı yönü ise bunu aileleri yapıyor.

Sokaklara baktığımızda boya sandığı taşıyan çocuklar görmüşüzdür. Üstü başı boya içinde gözlerinde çalışmanın verdiği bir yorgunluk. Çok geçmeden önünden birkaç öğrenci geçer. Boyacı çocuk ise onlara gıpta ile bakar. En sonunda çocuklar gider ve boyacı çocuk işine döner.

Çocukların çoğunun eğitim hakkı elinden alınıyor ama en çok altta kalan yine kızlar oluyor. Kız oldukları için eğitim hakları ellerinden alınıyor. Ülkemizde kızların eğitim hakkı olmadığı düşünülüyor.

Ben 9 yaşındayken 12 yaşında bir kız arkadaşım vardı. Ben 3. sınıfa gidiyordum. O ise hiç okula gönderilmemişti. Aslında kızın bir kimliği bile yoktu. Ailesinin tek kızı olduğu için evde annesine yardım ediyordu.

Sonra taşındılar. Kız arkadaşlarımdan biriyle akrabaydı. Duyduğuma göre kız 1 sene sonra evlenmiş. Tabii kimliği olmayan bir kız nasıl evlenecek? Dini nikâhla. Tabii13 yaşındaki kıza nikâh yapılmaz

Dediğim gibi kız okumuyor. Kızın bir kimliği bile yokken okumaması çok doğal. Ailesi belki de kızlarına iyilik yaptıklarını düşünüyordur. Ama ben düşündükçe hiçbir anlam veremiyorum ve çok saçma buluyorum. Böyle yaparak kızlarının geleceğini bir kâğıt müsveddesi gibi buruşturup çöpe atıyorlar.

Unutulmamalı ki eğitimsizlik cehaleti de beraberinde getirir. Çocuklarımızı da bu cehaletin içine sürüklersek onlara iyilik yerine kötülük etmiş oluruz. Onların hayatlarında çok derin çukurlar açarız. Siz de okula gitmediyseniz bu durumun ne kadar acı verici olduğunu bilirsiniz. Lütfen çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden almayalım.

Linkback: https://www.buyuknet.com/egitim-hakki-nedir-t22368.0.html

tarantula90123.04.2012 - 15:18
Eğitim hakkı; Her insanın temelde sahip olduğu haklardan biridir. Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır.

Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır.

Kız çocukların da gereksinlerimini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm Dünya'da okula gitmeyen 6-11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocukları oluşturmaktadır.

Eğitim hakkı para ile satın alınamayan kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey olmasını sağlayan, onun topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacak haklardandır. Kimse bu hakkından alıkoyulamaz. Özellikle aileler tarafından çalıştırılan küçük çocuklar eğitim haklarından yararlandırılmamaktadır. Devletin görevi her çocuk sayılan bireyin ücretsiz eğitim hakkından yararlanmasını sağlamaktır. Bu görev sosyal devlet olmanın gereğidir.

Eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan sorunlar nelerdir?

1- İnsanlar üretken biçimde çalışamazlar.
2- Sağlıklarına özen gösteremezler.
3- Kendilerini ve ailelerini gereği gibi koruyamazlar.
4- Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler.

Etiket:
eğitim hakkı nedir kısa 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Eğitim Hakkı Nedir?
Eğitim Hakkı Nedir?
(Ortalama: 5 üzerinden 2.9 - 7 Oy)
7