Rubai Örnekleri

Eşref05.08.2014 - 01:59
RUBAİ

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş

Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş

Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne

Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

Azmizade Haleti

 

Günümüz Türkçesiyle

Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.

Gama düştüğü zaman destan söylermiş.

Âşık olup da ayrılık acısına,

Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.

 

RUBAİ

Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr

Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr

Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim

Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr

Azmizade Haleti

 

Günümüz Türkçesiyle

Aşkın eserleri ortaya çıktığında,

Kararsız gönlü o nurun fıskiyesî kıldı.

Öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki

Bir pırıltısına bin Tûr dayanamaz.

 

RUBAİ

Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla

Endişemi tezvîr ü riyâdan sakla

Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem

Ta'n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla

Nef'i

Günümüz Türkçesiyle;

Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru.

Düşüncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru.

Rubai vadisinin yoluna ayak bastım.

İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından koru.RUBAİ

Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana

Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana

Şol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh

Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana

Kadı Burhanettin

 

Günümüz Türkçesiyle;

O göz, yüzünü görmezse ona göz deme.

Şu yüz, ayağının tozunu silmezse ona yüz deme.

Ey put kadar güzel sevgili, vasfının olmadığı sözü,

Değersiz tut, ona söz deme

Linkback: https://www.buyuknet.com/rubai-ornekleri-t43302.0.html

Etiket:
Rubai Örnekleri 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Rubai Örnekleri
Rubai Örnekleri
(Ortalama: 5 üzerinden 3.3 - 3 Oy)
3