istiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

Ziyaretçi -

Istiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

Ziyaretçi -

Kurtuluş savaşından sonra

Ziyaretçi -

Evet kurtuluş savaşından sonra

Cevap Yaz