Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları

Buyuknet04.11.2021 - 20:25
Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları

Stajyer: Tıp fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine denir.

İntern: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine denir. İntern kelimesi 'stajyer' anlamında olmasına rağmen, farklı bir ifade gibi kullanılmaktadır.

Pratisyen hekim: Birinci basamak doktorlarıdır. Pratisyen hekim olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekir. "Dr." kısaltması ile anılır.

Aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, aile sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekimdir.

Uzman aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olduktan sonra alınan 3 yıllık uzmanlık eğitimi ile olunur.

Uzman doktor: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olması kaydıyla, seçtiği bölüme göre 4-6 yıllık doktora eğitimini tamamladıktan sonra uzman doktor olunur. "Uzm. Dr." kısaltması ile anılır.

Operatör doktor(Cerrah): Cerrahi tıp bilimleri uzmanına denir. Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olması kaydıyla, ilgili bölüme göre eğitimini tamamladıktan (uzmanlığın üzerine) sonra cerrah olunur. "Op. Dr." kısaltması ile anılır.


Psikiyatr:Tıp fakültesi mezunu olup, TUS sınavında başarılı olmak kaydıyla, "Psikiyatri" bölümü seçilerek 4yıl eğitim sonunda psikiyatr olunur. "Psikiyatr Dr." kısaltması ile anılır.

Profesör operatör doktor: "Prof. Op. Dr." kısaltması ile anılır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/turkiyede-tip-fakultesi-meslek-unvanlari-t47632.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları
Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2