1. Düz Anlatim Tekniği

Eşref13.10.2010 - 02:03
1. Düz Anlatım Tekniği

Konunun öğretmen veya öğrenci tarafından bildiklerini anlatması suretiyle, sözel yolla diğerlerine bilgi verilmesidir. Bu yöntem en yaygın, en çok da eleştiri alan yöntemdir. Ancak zorunlu olduğu durumlar da vardır.

– Olumlu Yönleri

Kısa sürede çok bilgi verilir.

Aynı anda tüm öğrencilere hitap edilir.

Konu hakkında düzenli bilgi verilir.

Sınıf kalabalık olsa da kullanılabilir.

– Olumsuz YönleriÖğrenci pasif durumdadır ve hazırcılığa ezberciliğe alıştırılır.

Bireysel farklılıkları dikkate almak zordur.

İyi bir konuşma yeteneği ve öğrenci katlımı sağlanamazsa motivasyon dağınıklığı yaşanır.

Bilgiler kısa sürede unutulabilir.

Pratikte uygulaması zor olabilir.

Başvurulması Gereken Zorunlu Duruma Örnek :

Basamak kavramının öğretimi

Ondalık kesirlerde çıkarma2. Tanımlar Yardımıyla Öğretimi Tekniği

Bu teknikte öğrenciye önce konuyla ilgili tanım yapılır. Sonra tanıma uyan ve uymayan örnekler bir arada verilir. Buna göre öğrenci önce tanımı okur, sonra kendi de tanımı yapar. Son olarak da verilen örnekleri değerlendirir. Bu teknikle öğrenci bilgi aşamasında mı olduğunu yoksa kavrama aşamasına mı geçtiği saptanır.

Not : Eğer öğrenci verilen örneklerde doğru olanını seçiyorsa kavrama aşamasına geçmiştir.

Örnek : Aşağıdaki şekillerden hangisi 3-4-5 üçgenidir?

a)3. Buluş Yoluyla Öğretim Tekniği (Keşfetmeyle Öğretim)

Öğrencinin bilgiyi keşfederek öğrenmesi yöntemidir. Öğrenci bu yöntemle matematik öğrenmez, matematik yapar. İki yolla öğretilir:

a) Yönlendirmesiz Buluş

Öğrenci problemle tamamen yüz yüze bırakılır ve problemi çözene (bilgiye ulaşana) dek işine karışılmaz.

Olumsuz Yönleri

Öğrenciler çalışmadan bıkabilir.

Başaramama duygusuna kapılıp çalışmayı terk edebilirler.

b) Yönlendirmeli Buluş

Öğrenci problemle uygun bir ortamda karşılaştırılır ve bağımsız çalışma ortamını bozmamak kaydıyla zorlandığında yönlendirip, ipucu verilir. Etkililik ve ekonomi açısından bu yol daha çok tercih edilir. Ancak burada öğretmene çok görev düşer. Öğretmen öğrenciye çok zor ve çok kolay sorular sormamalıdır. Konuyla ilgili  planlama yapmalıdır. Öğrenci sapabilir. Böylece amaçtan çıkılmış olur. Bu noktada öğretmenin rehberliği çok önemlidir.

Not : Genelde geometride, alan, hacim, çevre ölçümlerinde kullanılır. Öğrenci bu yöntemle başarılı olursa kavram düzeyine ulaşmış demektir.

Dikdörtgenin Alanını Buluş Yoluyla Bulmaya Örnek :

Şema 1 :

   D               C

1                  

2                  

3                  

4                  B

A   1   2   3   4   5   

Şema 2 :

1                        

2                        

3                        

4                        B

A   1   2   3   4   6   7   8   

Üçgenin Çevresinin Hesaplanmasına Örnek :

İspatı : Öğrenciye, buluş, yöntemiyle bilgiye ulaşması için kenarları 3 cm, 7 cm ve 6 cm olan bir üçgen verilir ve çevresini iple ölçmesi istenir. Çevrenin tamamlandığı yerde ip işaretlenip cetvele konur ve işlemle çıkarılan sonuçların örtüştüğü görülür.

4. Analizle Öğretim Tekniği

Bir kavram yada kuramın öğrenciler tarafından keşfinin çok zor olduğu yada imkansız olduğu durumlarda analiz edilerek, yani kavram yada kuralın nasıl çıktığı birbirini izleyen basamaklara ayrılarak adım adım öğretilir. (Ancak kural yada genelleme öğrencilere önceden duyurulmalıdır.) Her adımda yapılan işlemin gerekçeleri anlatılır, soru-cevap yöntemi de kullanılarak konu pekiştirilir ve böylece genel sonuca ulaşılır.

Kavrama basamağındaki davranışların kazandırılmasında etkili bir tekniktir. Öğrencilerin yaşı, olgunluğu ve matematik bilgi seviyesi yükseldikçe bu tekniğe daha çok yer verilir. Bazı durumlarda kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için bu tekniğe başvurmak şarttır.

Sınırlılıkları

– Diğer yöntemlere göre daha soyuttur.

– Öğretmenin hazırlıklı olması gerekir.

– Öğrencilerin ön şart davranışlarının tam olarak kazandırılmış olması gerekir.

Örnek :

  diyelim

Öğrenci normal bölme işlemini bildiği için aşağıdaki gibi bir şema çizilir.                                  bu işlemin sağlaması yapılır.   x’i yalnız bırakmak için  ’i  “1”e dönüşmek adına iki tarafı da  ’la çarparız. Öğrenci zaten ilk olarak çarpma işlemini, ondan önce de matematiğin temel kurallarından ikisi olan “Bir kesrin 1’le çarpıldığında kendisine ve tersiyle çarpıldığında da 1’e eşit olduğunu” öğrenmiştir.

 

*  =  

* =   bulunur.

Gösterip Yaptırma Tekniği

Bu tekniği bilişsel alanın uygulama basamağı ile devinişsel alanın tüm basamaklarındaki davranışlar için uygundur. Fiziksel veya zihinsel beceriler önce öğretmen tarafından gösterilir ve gerekli açıklamalar yapılır, daha sonra öğrencilerin aynı becerileri uygulaması istenir. Hedef bu becerilerin kazandırılmasıdır.

Not : Geometride düzlemsel şekillerin çizimi, katı cisimlerin karton yada kilden yapımı bu yöntemle öğretilebilir.

Örnek : Tabanları yapışık olmak koşuluyla birbirine ters iki üçgen çizip prizma oluşturulur. Sonra bunu öğrencilerin de çizmesi istenir.

Örnek :

İlk Aşama

İlk Aşama3. Aşama6) Gösterip –Yaptırma Yöntemi

Örnek:

A)

•   Bir doğru çizilmesi istenir (d1)

•   Açı ölçer yardımıyla d1 doğrusuna bir dikme indirilir.(d2)

•   d2’nin başlangıç noktasıyla d1’in bitiş noktası birleştirilir.B)

•   Yatay doğrultusunda birbirine paralel iki doğru çizilir.

•   Aynı şekilde dikey doğrultusunda birbirine paralel iki doğru çizilir.

•   Bu doğrular birleştirilir.

•   Paralel kenar elde edilir.C) Küp yapımı için öğrencilerden 6 tane eş kare istenir. Bu karelerin bir araya getirilmesi ve bir kutu elde edilmesi sağlanır. Burada öğrenci küpün 6 eş kareden oluştuğunu öğrenir.

7) Kurallar Yardımıyla Öğretim

A) Pisagor YöntemiKenar uzunluğu a,b,c olan bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu;

 ’dir.

B) 30-60-90 Üçgeni

•   300’nin karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir.

•   600’nin karşısındaki kenar uzunluğu ise 300’nin   katına eşittir.

C) İki Kesri Birbirine bölme

 

•   Birinci kesir aynen yazılır.

•   İkinci kesir ters çevrilir.

•   Birinci kesir ile ters çevrilmiş ikinci kesir çarpılır.

 

8) Deneysel Etkinlikler

Su, litre ve dm3 kullanılarak 1 dm3=1lt olduğu sınıfta deneysel olarak anlatılabilir.

Ayrıca  çeyrek litrelik kaplar kullanılarak 1lt’nin 4 çeyrek litre;

Yarım litrelik kaplara kullanılarak 1lt’nin 2 yarım litre olduğu gösterilir.

a) Oyunlarla Öğretim

                                                                     Köprü

                                   

•   Maymunlar köprünün karşısına geçmek istiyor. Köprü ise her seferinde değişik parçalara ayrılıyor. Her seferinde köprüyü 1 tam parçaya tamamlanması gerekiyor.

Örneğin;

         Köprü

Köprü 3 parçaya bölünsün. Öyleyse

 

•   Kesirlerde toplama işlemini öğretimi

Linkback: https://www.buyuknet.com/1-duz-anlatim-teknigi-t22755.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
1. Düz Anlatim Tekniği
1. Düz Anlatim Tekniği
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2