11. Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı Etkinlik Çözümleri

tarantula90119.10.2010 - 21:59
11 Sınıf Dil ve Anlatım 23-24-25-26-27 Sayfalarının Cevapları

SAYFA 23
İNCELEME
1İncelenen mektupların giriş bölümlerinde mektupların yazılış sebepleri ortaya konmuştur Gelişme bölümlerinde asıl konuya geçilmiş ve konu bütün ayrıntılarıyla ortaya konmuşturAyrıca farklı farklı konulara da değinilmiştirSonuç bölümlerinde ise durum sorulmuşkendi durumundan bahsedilip sevgi ve saygı duyguları belirtilmiştir
2Oğuz Atay’ın mektupta belirttiği imla ve noktalama kuralları günümüzde de geçerliliğini korumaktadır

4ETKİNLİK
Verilen mektupta herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur

SAYFA 24
1Özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirlerine karşı özel durumlarının yanındaele alınan konunun da metnin dil ve cümle yapısına yani üslubuna etkisi vardır
2İncelediğimiz mektuplardan Oğuz Atay ve Hamdi Tanpınar’ın mektupları aldıkları mektuplara cevap vermek için yazılmıştırAhmet Kutsi Tecer’in mektubu ise kendi durumunu bildirmek için yazılmıştırMektupların bu yazılış amaçları da giriş bölümlerinde belirtilmiştir
3Oğuz Atay ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektupları özel mektuplar olduğu için gönderici-alıcı ilişkisi yönünden bir içtenlik söz konusudurOğuz Atay kızına Ahmet Hamdi Tanpınar da arkadaşına kendi aralarında konuşabilecekleri herhangi bir konuda mektup yazmışlardırMektuplardaki bu gönderici-alıcı ilişkisi ve konularmektupların dil ve cümle yapısını belirlemişbir içtenlik oluşturmuşturAyrıca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektubu biraz daha edebidir
5ETKİNLİK


Verilen mektupta herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur

7ETKİNLİK
Tarih ve yer:Kağıdın sağ üst köşesine yazılır
Ad-soyad ve imza:Kağıdın sağ alt köşesine ad ve soyad yazılıp altına imza atılır
Hitapol üst köşeye tarih ve yerin hizasından biraz aşağıya yazılır
Adres:Kağıdın sol alt köşesine yazılır
***Mektuplarda kağıt düzeni önemlidirÇünkü mektuplar kişinin yansımasıdır

SAYFA 26
1Verilen mektup örneği Türk Dil Kurumu’na bazı eserler istemek için yazılmıştır
2Özel mektuplar; arkadaşlar veya akrabalar arasında haberleşmek için yazılırİş mektupları ise kişi ve kurumlar arasında veya kurumlar arasında siparişsatış gibi konularda yazılır
3İş mektuplarında emredici anlatım kullanılmıştır
4Özel mektuplarda içten ve samimi bir üslup varken iş mektuplarında ciddi bir üslup vardırBu yüzden iş mektuplarında kısaaçık ve somut bir anlatım vardır
8ETKİNLİK
“Bedeli posta havalesi ile hesabınıza gönderilmiştir” Cümlesinde tamlayan eksikliğinden ve yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardırCümle “Eserlerin bedeli posta havalesi ile hesabınıza yatırılmıştır”şeklinde düzeltilebilir

SAYFA 27
1Dilekçelerde resmi bir üslup kullanılırGereksiz sözcüklerden ve süsten kaçınılır
2İncelenen iş mektubu ve dilekçe şekil özellikleri ve konu bakımından birbirlerine benzemektedirKonu olarak da bir istek söz konusudurAncak iş mektubu kurumlar arasındadilekçe kişi ile kurum arasında yazılmıştır
3Dilekçelerde sağ üst köşeye veya isim ve imzanın üzerine tarih yazılırHitap bölümüne makam adıkağıt ortalanarak yazılırDaha sonra dilekçe metni kısa ve açık bir şekilde yazılarak sonuna arz veya rica eklenirDilekçenin sağ alt köşesine adsoyad yazılır ve imza atılırSol alt köşeye de açık adres yazılır

9ETKİNLİK
“Erzurum Büyükşehir Belediyesine burs başvurusunda bulunmak üzere öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesini istiyorum”cümlesinde sebep eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardırCümle “Erzurum Büyükşehir Belediyesine burs başvurusunda bulunmak için öğrenci belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesini istiyorum”şeklinde düzeltilebilir

10ETKİNLİK
İncelenen özel mektuplarda öyküleyiciaçıklayıcıanlatım türleri kullanılırken iş mektubu ve dilekçede emredici anlatım kullanılmıştırMektuplarda kullanılan bu anlatım türlerimektup yazanla yazılan kişi arasında ilişkiye göre şekillenmiştir

11ETKİNLİK
Daha çok göndergesel işlevde kullanılmıştır

12ETKİNLİK
Bütün kutuları işaretleyin

13ETKİNLİK
Mektup 3 e ayrılır
**Özel mektup özellikleri: Akraba dost arkadaş arasında yapılırBir içtenlik hakimdirBelli kurallara göre yazılır
**İş mektubu özellikleri:Özel kuruluşların birbirine veya vatandaşlara gönderdikleri mektuplardırCiddi bir anlatımı vardırBelli kuralları vardır
**Dilekçe özellikleri:Bir istekte bulunmakbilgi vermek amacıyla kişilerin resmi mekanlara yazdığı mektuplardırKısa ve söz bir anlatım yapılırBelli bir plana göre yazılır


Hazırlık
2- İnsanlar eski fotoğraflarına baktıklarında genelde hüzünlenirler
3- İnsanlar yaşadıkları önemli anıları unutmamak daha sonra hatırlamak amacıyla kayıt altına alırlar
İnceleme
1- Anı metninin ortak özellikleri açık sade abartısız objektif anlatım
2- İncelenen anıda anlatıcı ile yazar aynıdır Çünkü anı yazarın kendi hayatıdır
3- İncelenen anıda anlatıcı konuyu birinici ağızdan almıştır Yani metinde kahraman anlatıcı vardır "Kuş çalıştı ben seyrettimAramamya başladım"gibi cümleler
4-Anıların sade açık vede içten bir anlatımı vardır Olaylar abartılmadan yansıtılır Ayrıca anılar öğretici bir nitelik taşıdıkları için objektif eserlerdir

4 Etkinlik
Anı yazarın anlattıklarını kanıtlayabilmek için anlkattığı zamnala ilgili her türlü kaynaktan yararlanabilir

5 Etkinlik
İncelenenanıda yazar çocukluğunda doğadaki bazı hayvanlar hakkında ki gözlem ve izlenimlerini anlatmıştır Yazar bunu yaparken kendi bilgi ve gözelemlerinden yararlanmıştır Anılar bu yüzden objeektif oldukalrı için yazıldıkları dönemle ilgili belge niteliği taşır

5-Yazarın bilgi ve izlenimlerini doğrudan doğruya anlatması metne objektif ve inandırıcılık katmıştır
7- Metinde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır

6 Etikinlik
Metinde geçen geçinmeki yüreği vurmak çekiştirmek gibi mecaz nallmalı sözcükler farkl durumları karşılayabilmek için keullanılmıştır

7 Etkinlik
Çağrışım ve duygu değeri insandan insana değiştiği için bazı insanlara ormanyeşili
değirmen-bereketi
yuva-aileyi
ağustos böceği-tembelliği
ses-doğayı
ağaç oksijeni çağırıştırabileceği gibi bazı insanlarda farklı farklı şeyleri çağırıştırabilir

8 Etkinlik
Verilen anıda anlatıcı ilke aynıdır Çünkü anı yazarın kendi hayatıdır ve"ben" etrafında anlatılır

9 Etkinlik
Anı türününü özellikleri
*anıların öğretici yanları vardır
*anılar ilgi çakici bilinir nitelikte olmalıdır
*anlatıcı yazarın kendisidir
*objektif eserlerdir ve dönemle ilgili belge niteliği taşır
*yazar her türlü kaynaktan yararlanabilir

10 Etkinlik
Metinde geçen birgün ertesi yaz biraz sonra buraya gibi sözcükler yer-yön zaman zarfı olarak kullanılmıştır Bu zarf metinde kanıtlama ve amaçlı kullanılmıştır

12 Etkinlik
Ses Düşmesi
seyrettim
kıvrılıp
ağzı

Ses türemesi olan kelimeler
baktıkça
büyükçe
yüksekçe

Ses Benzeşmesi olan kelimeler
vuruyor
birisi
anlamadım

Ses Düşemesinin sebebi: İki heceden dar ünlü(ıiuü)bulunan bazı sözcüklerünlü ile başlayan bir ek aldığında iki ünlüde bu dar ünlü düşer
Ses benzeşmesinin Sebebi: Sonunda pçtkfhsş sert ünsüzleri bulunan bazı sözcükleri; cdg(ğ) yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek ladığında bu cdg(ğ) sesleri sertleşerek çtk olur

13 Etkinlik
Günlükler yaşanan olayların tarihi atılarak günü gününe yazıldığı bir türdür Anılar ise görünenelerin ve izlenimlerin arada zamna geçtikten sonra kaleme alındığı bir türdür İki türde de içten samimi bir anlatım vardır Tema olrak yaşanan olaylar işlenir Objektif bir nalatımlarıo vardır Anıların öğretici bir yazı varken günlükler okuyucu için yazılmaz

14 Etkinlik
Okunan anı metninde Atatürk'ün sanat ve sanatçı sevgisi dile getirilmeye çalışılmıştır

17Etkinlik
Cümleleri hazırlarken anlamların ilghi çakici öğretici bir tür olduğunu yazarın anı yazarken objektif abartısız olaması gerektiğini unutulmamalıdır

Ölçme ve Değerlendirme
1) D-D_Y
2) A şıkkı
3) Magosa HatıralarıNamık Kemal
Şehir MektuplarıAhmet Rasim
Türk'ün ateşle imtihanıHalide Edip Adıvar
Boğaziçi YalılarıAbdülhak Şinasi Hisar
Edebiyatçılar GeçiyorHalit Fahri Ozansoy
Hac YolundaCenap Şehabeddin
Saray ve ÖtesiHalit Ziya Uşaklıgil
4) D şıkkı
5) D şıkkı
6) E şıkkı


Linkback: https://www.buyuknet.com/11-sinif-dil-ve-anlatim-kitabi-etkinlik-cozumleri-t31632.0.html

tarantula90119.10.2010 - 21:59
Sayfa 33 Cevapları

Hazırlık

1.bazı günler yazma ihtiyacı duyuyorum.Çünkü gördüklerimi ve yaşadıklarımı birisiyle paylaşmak istiyorum
2.Eski günler tekrar gözümde canlanıyor.

1.Etkinlik

Günlük örneği

20 Kasım 1996

Yaşar Nabi'lerde ikinci kez toplandık.Yazarın sorumluluğu sorunu görüşüldü saatlerce.Belki yirmi kişiydik.Konuştukkonuştukkonuştukkendi kendimize.Varlık Yıllığı'nda okurlar dinleyecek bu konuşmalarımızı.Yazar sorumludur.Topluma karşıkendine karşı.İyi bütün ayrımlarkonuşmalar bitti.Ama sonuç ne?Hava.Çok şeylerden söz edildi.Sanatımızın toplumu aştığındanbu yüzden okunmadığından.Toplumu aşmak konusunda da saatlerce konuştuk.Şimdi aklıma geliyorbir soru var ortaya atılacak.Her yazarınsanatçının sorumluluğundan söz ediliyor.Yatoplumun sanatçıyaedebiyatçıya karşı sorumu?Yok mu böyle sorumluluk?Devletin sorumluluğu?Tek tek bireyelerin sorumluluğu?Bunu unutuyoruzvarsa yoksa yazarınsanatçının sorumluluğu!...Hep biz mi duyacağız bu sorumluluğuhep biz mi sorumluluğun yükü altında yaşayacağız?...Biraz da toplum bilse sorumluluğunutopluma bildirilse onun da sorumlu olabileceği....


(Oktay AkbalGünlerde)


2.Etkinlik

Bu kişiden kişiye değiştiğinden sizin yapmanız gerekiyor


3.Etkinlik

GÜNLÜK - Edebiyatımızda “günlük” terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır. Kısaca günlük bir kişinin düşüncelerini duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılardır. Günlük bir tür anıdır. Ancak günlük günü gününe yazılır anı ise olayların yaşanmasından sonra kaleme alınır. Bir edebiyat türü olarak asıl kimliğini 1940’tan sonra kazanmaya başlayan günlük türünün başlıca özellikleri şunlardır:
-Kısa yazılardır.
-Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
-Yazarın hayatından izler taşır.
-İçten ve sevecendir.
-Ruzname de denir.
-Türün ünlüleri Oktay Akbal Suut Kemal Yetkin Seyit Kemal Karaalioğlu Nurullah Ataç Salah Birsel' dir.
-Divan edebiyatındaki “vakayinameler” bir tür günlük sayılır.
-Kimi roman ve hikâyelerde “günlük” bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
-Anlatımda “iç konuşma” tekniğinden yararlanılır.

Sayfa 36

1-Yazarın başından geçen olayları anlatması.
2-Günlüklerde yaşanma zamanı ile yazılma zamanı arasında fark vardır.Olaylar genellikle o günün sonra günlüğe aktarıldığı için.
3-Yazar günlükleri okuyucu için yazmıştır.
4-Günlükde anlatılanlar inandırıcıdır.Belli bir tarihi ve zamanı vardır.Gerçeklerolan biten olduğu gibi öznel olarak anlatılır.
5-Kişisel dikkat önemlidir.
6-Öznel bir anlatım tarzıyla gördüklerini olduğu gibi anlatmıştır.
7-Gün boyunca başından geçenleri anlatmak
8-Betimleyici anlatım kullanılmış.
9-Göndergesel işlevde kullanılmıştır.

4.Etkinlik

Günlük özellikleri;

-Kısa yazılardır.
-Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
-Yazarın hayatından izler taşır.
-İçten ve sevecendir.
-Eski edebiyatımızdaki adı Ruzname'dir.

6.Etkinlik

akıcılık;soylenişi hos olmayan rokfor gibisozcukler oldugu için fazla akıcı degıldır..

duruluk-acıklık; duruluk;gereksız sozcuklere ve cumlelere yer vermedıgı için duru bir anlatım vardır..
acıklık;cümleler anlasılır oldugu ve fazla bir yabancı sozcuk olmadıgı için anlatım acıktır..

yalınlık;cumleler kısa net oldugu ve soz sanatlarına fazla yer verılmedıgı için anlatım yalındır...

sayfa 37

8.Etkinlik

gerçek anlamlı:ekmeksütköfte
metne kazandırdıklarI: Olayın gerçekten yaşandığı

mecaz anlamlı:bayılmakatmakısmarlamak hava yapmak


metne kazandırdıkları:farklı kavramları ve durumları karşılayabilmek için kullanılmıştır


9.Etkinlik

ses düşmesi:kayboldu resmi kahvaltı

sebebi:ünlüyle başalyan ek alması

ses türemesi:evde-y-im
hava-y-ı

masa-y-ı
radyo-s-u

sebebi:yardımcı sese ihtiyaç olması

sayfa 37

anlama ve yorumlama

1>yazma alışkanlığı gelişir kendini dah iyi tanır.
2>
3>eksik yönlerini görür rahatlar

SayFa 38

1.}boşluk doldurma
.günlük
.duygu ve düşüncelerin

2.} dogru-yanlış
.y
.d
.y
3.} nurullah ataç
4.}gözlemin pek öneminn olmaması


Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
11. Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı Etkinlik Çözümleri
11. Sınıf Dil Ve Anlatım Kitabı Etkinlik Çözümleri
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2