12.Sınıf Dil Anlatım 2.Ünite Şiir Konusunun Tamamı Cevaplar.

tarantula90108.02.2012 - 13:31
12.Sınıf Dil Anlatım 2.Ünite Şiir Konusunun Tamamı Cevaplar.

Sayfa 103 Hazırlık Çalışması
Şiir şairler için kritik dönemlerde en önemli ürünlerin verildiği daldır. Bir şair için “şiirsel kopma” olarak nitelendirilen dönem şairin hayat döngüsü içerisinde varabileceği en uç noktadadır. Bu bir cümlenin sonundaki noktaya benzetilebilir. İşte şiir o noktadır.

İnceleme (sayfa 105)
Soru 1
Belirli bir teması olmayan istenilen her temada kaleme alınabilen ahenk ve ritim özelliklerine sahip farklı gelenek ya da akımların özelliklerini taşıyan nazım birimlerinden oluşan ve günlük dilden farklı olarak bir şiir diline sahip olan edebi tür olarak şiir bu ortak özelliklerden oluşur.

3.etkinlik
-Hasır bir manzum hikayeOkun Ucundan bir mensur şiir ve Elde Var Hüzün ise bir modern şiir örneğidir.
Manzum Hikaye:
Olay örgüsü kişi zaman ve mekandan oluşan ölçü ve kafiye kullanılarak manzumeye çevrilen bir türdür.
Mensur Şiir:
Seslerin sağladığı ahenk düz yazıya yansıtılan ve aşk teması işlenilen bir türdür.


Modern Şiir:
Ahenk ses ve ritimle sağlanılır aşk teması işlenir.

Soru 2
Olvido adlı şiirde ahenk kafiye redif ses akışı ve ritimle sağlanmıştır.
Soru3
Olvido adlı şiirin ritmi ses ses akışını ve söyleyiş biçimi ile sağlanmıştır. Bu ahenk unsurları şiirin teması doğrultusunda verilerek ritim meydana gelmiştir.

4.etkinlik
Geceleyin adlı şiirde kullanılan kelime ve kelime grupları:
-ses
-gemi
-gökkuşağı
-yıldız Tutmak
-gül
Bu kelime ve kelime grupları şiire çok anlamlılık kazandırmak her okunduğunda okurun bilgi kültür zevk ve içinde bulunduğu ruh haline göre yeni anlamlar çıkarması sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
Soru 4
Verilen imgeler şunlardır:
-sesini suya atmak
-birdenbire türkü olmak
-buluta gülümsemek
-gök içinde yıldız tutmak
-yüreğinde gül açmak

5.etkinlik
Teşbih (Benzetme):
-Sevgili > ceylan koyun balık kuş
-Aşık > avcı çoban
İstiare (Eğretileme):
-Aylasam çöllerde saz ile seni. (Saz tüfeğe benzetilmiştir.)
-Vursam yaralasam söz ile seni. (Söz tüfeğe benzetilmiştir.)
-Tellerini yoldurmazdım hoyrada. (Sevgili ördeğe benzetilmiştir.)

6.etkinlik
Mesaj adlı şiirde birbiriyle aynı ve yakın olan sesler bir arada kullanılmıştır. Bu durum şiirin ahengini sağlayan en önemli öğedir.

7.etkinlik
Bu birimler şiirin teması etrafında sözcük-cümle ve anlam ifade eden birimler halini almıştır.
Bu birimler şiirdeki temanın okura anlamlı ve ahenkli bir söyleyişle ulaşması sağlamaktadır.
Bu birimler birleşerek “hastaların iyileşeceği” mesajını vermektedir.

8.etkinlik
1.Grup: Olvido adlı şiir akıcı duru-açık ve yalın bir anlatıma sahiptir.
2.Grup: Hasır adlı bir şiir yalın olmasına karşın günümüzde kullanımdan düşmüş Arapça ve Farsça kökenli sözcükler ile söylenilmesi güç bazı sözcüklerden dolayı duru-açık ve akıcı bir anlatıma sahip değildir.
3.Grup: Elde Var Hüzün adlı şiir akıcıduru-açık ve yalın bir anlatıma sahiptir.
4.Grup: Mesaj adlı şiir akıcıduru-açık ve yalın bir anlatıma sahiptir.
-Şiirin anlaşılması ve okur üzerinde estetik duygu uyandırması onun akıcı duru-açık ve yalın bir anlatımının olmasına bağlıdır
Soru 5
Olvido ve Mesaj adlı şiirlerde coşku ve heyecanı dile getiren anlatım Okun Ucundan adlı mensur şiirde betimleyici anlatımHasır adlı manzum hikayede ise öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
Soru 6
Okun Ucundan adlı mensur şiirde dil göndergesel ve heyecana bağlı işlevde Hasır adlı manzum hikayede göndergesel işlevde Olvido adlı şiirde ise şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Soru 7
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir.
Havada uçan kuştan yerde sürünen zahiteye kadar emre ram olan mahlukat içinde yalnız o asidir.

9.etkinlik
Her iki metnin teması da dostluktur. Bu tema Mektup adlı şiirde daha az sözcükle fakat yoğun bir anlatımla nazım kuralları çerçevesinde ahenkli olarak kaleme alınmıştır. Dostluk adlı metinde ise yazarı sınırlayan bu gibi unsurların olmayışı yazarın hareket ve dili kullanma alanını genişletmiştir.

10.etkinlik
Necip Fazıl Kısakürek’e ait şiirde şair ruhi bir yalnızlığın verdiği gurbet hissini anlatırken Faruk Nafiz Çamlıbel fiziki bir ayrılıktan bahsetmektedir. Her iki şairinde gurbete yükledikleri bu anlamlar aynı temayı izledikleri halde dile yükledikleri anlamlar bakımından özgür olduklarının gösterir.

11.etkinlik
Sen Bir Ceylan Olsan adlı şiir halk şiiri geleneğine bağlıdır. (dörtlükle yazılması hece ölçüsü kullanılması vb.)
Hayranlık adlı şiir modern şiir geleneğine bağlıdır. (ölçü ve kafiye olmaksızın bireysel duyguların ön plana çıkarılması vb.)
Geçmiş Yaz adlı şiir saf şiir geleneğine bağlıdır. (şiirdeki form ve dil kusursuzluğu şairin kendine özgü imgeleriiçsel bireyci bir yaklaşım vb.)
Soru 8
11. etkinlikte belirtildiği gibidir.
Soru 9
Hayranlık adlı şiir kendisinden önceki divan ve halk şiirlerinden farklı olarak bireysel bir temayı belirli nazım şekli ve ahenk kalıpları içine girmeden işlemiştir.

Anlama ve Yorumlama
15.etkinlik.
-

16.etkinlik
-

17.etkinlik
BİÇİM ÖĞELERİ
Nazım Birimi: Bent
Nazım Ölçüsü: Serbest nazım
Ölçüsü: Serbest
Kafiye:
§ A
§ B

§ A
§ B
§ X
§ B

§ C
§ D
§ C
§ d
İÇERİK ÖĞELERİ
Konu: Küçük istasyonlar
Tema: Yalnızlık ve hüzün
Ahenk Unsurları : Şiirde –i seslerinin sağladığı bir asonans -s -k -n seslerinin sağladığı bir aliterasyon vardır.Şiirin ritmi bu ses benzerliklerinin yanı sıra vurgu ve tonlamayla sağlanmıştır.
Dil ve Anlatım: Şiirde dil şiirsel işlevde sade ve açık bir anlatımla kullanılmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme
Soru 1
-durak (1.Boşluk)
-redif (2.Boşluk)
-aşk____kıskançlıktır (3.Boşluk)
-saf (öz) (4.boşluk)
Soru 2
1.Yanlış
2.Doğru
Soru 3= D Şıkkı
Soru 4= C Şıkkı
Soru 5= C Şıkkı
Soru 6= E Şıkkı
Soru 7= E Şıkkı
Soru 8= B Şıkkı

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme
Soru 1
-Şinasi ve Ahmet Mithat Efendi (1.Boşluk)
-masal (2.Boşluk)
-olay örgüsü kişiler zaman mekan (3.Boşluk)
-doğalcı roman (4.Boşluk)
-sahne (5.Boşluk)
-saf (öz) (6.Boşluk)
Soru 2
1.Doğru
2.Yanlış
3.Yanlış
4.Doğru
Soru 3= A Şıkkı
Soru 4= E Şıkkı
Soru 5= A Şıkkı
Soru 6= D Şıkkı
Soru 7= B Şıkkı
Soru 8= D Şıkkı
Soru 9= E Şıkkı
Soru 10= B Şıkkı
Soru 11= B Şıkkı
Soru 12= C Şıkkı
Soru 13= A Şıkkı
Soru 14= A Şıkkı
Soru 15= E Şıkkı
Soru 16= E Şıkkı
Soru 17= D Şıkkı
Soru 18= E Şıkkı


Linkback: https://www.buyuknet.com/12sinif-dil-anlatim-2unite-siir-konusunun-tamami-cevaplar-t36009.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
12.Sınıf Dil Anlatım 2.Ünite Şiir Konusunun Tamamı Cevaplar.
12.Sınıf Dil Anlatım 2.Ünite Şiir Konusunun Tamamı Cevaplar.
(Ortalama: 5 üzerinden 3.3 - 3 Oy)
3